URRUNTZE-AGINDUAK
Babes-agindu bat hausteak badu eraginik erasotzailearentzat babestuak hala onartu badu ere? Eta babestuarentzat?
ORDEN DE ALEJAMIENTO
El quebranto de una orden de protección consentido por la protegida, ¿tiene consecuencias para el agresor?, ¿y para la protegida?

GENERO INDARKERIA. BIKTIMEN BABESA ETA LAGUNTZA
Pandemiak eragindako egoera berezian babesa zein laguntza ematen jarraitzeko eta indartzeko neurriak onartu dira.
VIOLENCIA DE GÉNERO. PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS
Se aprueban medidas para dar continuidad y reforzar la protección y asistencia durante la situación excepcional derivada de la pandemia

KOMUNITATEAK ETA DATUEN BABESA
Eremu komunetan jar daiteke obra irregularren salaketa batek kaltetutako bizilagunen identifikazio zehatza?
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y PROTECCIÓN DE DATOS
¿Se puede exponer en las zonas comunes la identificación detallada de los vecinos afectados por una denuncia por unas obras irregulares?

APARTAMENTU TURISTIKOAK
Jabekideen komunitateek beren estatutuak alda ditzakete etxebizitzak edo lokalak turismo alokairurako erabiltzea debekatzeko?
APARTAMENTOS TURÍSTICOS
¿Pueden las comunidades de propietarios modificar sus estatutos para prohibir que las viviendas o locales se destinen al alquiler turístico?

NAZIOARTEKO ADOPZIOA
Auzitegi Konstituzionalak gaiari buruzko araudiaren alderdi batzuk baliogabetzeak ez die eragiten jada irmoak diren jarduketei
ADOPCIÓN INTERNACIONAL
La anulación por parte del Tribunal Constitucional de algunos aspectos de la normativa en la materia no afecta a actuaciones ya firmes

Mostrar más