GAINBALIOA ERREKLAMATU AL DEZAKET AUZITEGI KONSTITUZIONALAK BERE KALKULUA BALIOGABETZAT JO ONDOREN?

Zergadun guztiek ezin izango dute gainbalioa erreklamatu, beraz, kasuz kasu aztertu beharko da. 

 

Kontuan hartu beharko den lehen erreferentzia,  etxebizitzaren salmenta edo etxebizitzaren jaraunspena azaroaren 8ko 26/2021 Errege Lege Dekretua indarrean sartu aurretik edo ondoren egin den izango da. 

 

Erreforma hori indarrean sartu zen Auzitegi Konstituzionalak gainbalioaren zerga-oinarria kalkulatzeko sistema objektiboaren konstituzio-kontrakotasuna eta deuseztasuna deklaratu zituenean 2021eko urriaren 26ko 182/2021 epaian. 

 

Bada, ondoren, gainbalio hori erreklamatu ahal izango den kasuetako batzuk aipatzen dira: 

1.- Zergaduna dagokion likidazioa jakinaraztearen zain dagoenean. 

2.- Likidazioa aurkezteko epean dauden zergadunak. 

3.- Eskualdaketa bat aitortzeko epea duten zergadunak. 

4.- Bere garaian zerga hori aitortu ez zuten edo autolikidazioa aurkeztu ez zuten zergadunek. 

 

Erreklamatu zurea dena!