TARIFAK - TARIFAS

 

Gure zerbitzuak kontratatu nahi izanez gero, eta aurrekontua konpromezurik gabe eskatu aurretik, jo iezaiezu begirada bat hemen azpian agertzen diren gutxi gorabeherako tarifei:

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Si desea contratar nuestros servicios, antes de solicitar el presupuesto sin compromiso, consulte las tarifas orientativas que aparecen a continuación:

JARDUKETA ESTRAJUDIZIALAK (aholkularitza + kudeaketak)

 

 1. KONTSULTAK ETA TXOSTENAK 66 €-tik hasita

   

  • Dokumentaziorik gabeko kontsulta 66,55 €
  • Kontsulta dokumentazioarekin: 98,55 €
  • Idatzizko kontsultaren ebazpena: 163,35 €
  • Irizpena edo txosten juridikoa 332,75 €

    

 2. KONTRATUAK 199 €-tik hasita

   

  • Kontratuak idaztea 398,55 €
  • Kontratuen berrikuspena 199,65 €

    

 3. ENPRESENTZAKO AHOLKULARITZA JURIDIKOA urtean 3.024 €-tik hasita

   

  • Administrazio Kontseiluko legelari-aholkularia
   • Enpresa handia urtean 6.204 €
   • Enpresa ertaina urtean 4.110,15 €
   • Enpresa txikia urtean 3.024,45 €
  • *Administrazio Kontseiluko idazkaria izanez gero, prezioak %20 igoko dira.

    

 4. AKORDIOEN NEGOZIAZIOA 199 €-tik hasita

   

  • Akordioen negoziazioan parte hartzea (2 bilera barne) 267,90 €
  • Hitzarmena idaztea 398,55 €
  • Akordioaren berrikuspena 199,65 €

    

 5. OINORDEKOTZA ARLOA 211 €-tik hasita

   

  • Pertsona baten heriotzaren ondorengo kudeaketak eta izapideak: 211,50 €

    

 

JARDUKETA JUDIZIALENTZAKO eskatu ezazu aurrekontua konpromezurik gabe.

ACTUACIONES EXTRAJUDICIALES (asesoramiento + gestiones)

 

 1.  CONSULTAS E INFORMES desde 66 €

   

  • Consulta sin documentación 66,55 €
  • Consulta con documentación 98,55 €
  • Resolución de consulta por escrito 163,35 €
  • Dictamen o informe jurídico 332,75 €

    

 2. CONTRATOS desde 199 €

   

  • Redacción de contratos 398,55 €
  • Revisión de contratos 199,65 €

    

 3. ASESORAMIENTO JURÍDICO A EMPRESAS desde 3.024 € al año

   

  • Letrado/a asesor/a del Consejo de Administración
  • Gran empresa 6.204 € al año
  • Empresa mediana 4.110,15 € al año
  • Empresa pequeña 3.024,45 € al año
  • *En caso de ostentar el Secretario del Consejo de Administración los precios aumentarán un 20%

    

 4. NEGOCIACIÓN DE ACUERDOS desde 199 €

   

  • Asistencia a negociación de acuerdos (incluye 2 reuniones) 267,90 €
  • Redacción de acuerdo 398,55 €
  • Revisión de acuerdo 199,65 €

    

 5. MATERIA SUCESORIA desde 211 €

   

  • Gestiones y trámites tras fallecimiento de una persona 211,50 €

    

 

 Para ACTUACIONES JUDICIALES solicite presupuesto sin compromiso.