EGUZKI-PLAKAK

Gerta daitekeen aurrezpenaren onurarik izango ez duten eraikineko lokalek instalazio-kostuekin lagundu behar al dute?

 

Duela gutxiko arau batek (urriaren 5eko 19/2021 Errege Lege Dekretuak) Jabetza Horizontalaren Legea aldatu zuen, energia-eraginkortasuna hobetzen lagunduko duten obrak edo jarduerak egiteko.

 

Hala ere, arauak muga ekonomiko bat ezartzen dio obraren kostuari: jabeei urtero jasanarazitako zenbatekoa, gastu arrunten bederatzi hileko arruntak baino handiagoa ez izatea, diru-laguntza edo laguntza publikoak deskontatu eta, hala badagokio, finantzaketa aplikatu ondoren.

 

Instalazioa eta haren kostua onartzen dituen erabakiak jabeen gehiengoaren aldeko botoa beharko du, baldin eta jabe horiek partaidetza-kuoten gehiengoa ordezkatzen badute.

 

Disidenteak ere lotura unibertsalaren printzipio orokorraren arabera lotzen ditu arauak, eta arauak ez du salbuespenik ezartzen.

 

Beraz, arauak ez duenez berariaz ezartzen horri buruzko salbuespenik, merkataritza-lokalek ere parte hartu behar dute.

 

 

Gure profesionalek aholkularitza egokia eman diezaiekete zure komunitatearen funtzionamenduari buruz eta arau-eskakizunen araberako erabakiak hartzeari buruz, bai eta zure eskubideak defendatzeko jarduera egokiei ekin ere