BASURTO Abokatuak-Abogados bulegoa,  Iker Zeballos Maudo abokatu eta irakasleak sortu zuen 2011. urtean.

 

Lehenengo egunetik gaur arte oinarri berdina mantendu da, pertsonen eskubideen defentsa. 

 

 

BASURTO Abokatuak - Abogados abokatutza zerbitzu integrala ematen hasi zen (Zuzenbide zibila, administratiboa, lan arlokoa, zigor arlokoa, merkataritza, familia arlokoa eta abar), eta urte guzti hauetako esperientziaren ostean, profesionaltasuna da bulegoaren ardatza. Denborarekin, gainera, komunitateen administrazio zerbitzua gehitu dugu, kudeatzen ditugun jabekideen komunitateei behar duten aholkularitza juridikoa zerbitzu horretan barneratuz.

 

Hona hemen bulegoak orain arte lortu dituen mugarriak:


  • UPV/EHU-ko zuzenbideko unibertsitateko irakaslea den Iker Zeballos Maudo Jaunak emandako hitzaldiak: Santa Cruz de Tenerife Abokatuen Elkargo Prestua, Alcalá de Henares Abokatuen Elkargo Prestua, Huescako Abokatuen Elkargo Prestua, Madrilgo Carlos III Unibertsitatea, Santiago de Compostelako Unibertsitatea, Euskal Herriko Unibertsitatea, Vigoko Unibertsitatea, eta abar.
  • Gure lehenengo epaiketa mediatikoa irabazi dugu.
  • Kudeatzen ditugun komunitateak justizia auzitegien aurrean defendatu ditugu eta kasu guzti horiek irabazi.
  • BASURTO Abokatuak-Abogados bulegoak, Ordiziako jabekideen komunitateentzako “2017 renove” planean eman zen laguntza bakarra lortu zuen.

BASURTO Abokatuak-abogados, 11 urtez zuregandik gertu!


El despacho BASURTO Abokatuak-Abogados, fue fundado en el año 2011 de la mano del abogado y profesor Don Iker Zeballos Maudo.

 

Desde el primer día, nuestra meta ha sido la misma: la defensa de los derechos de las personas. 

 

BASURTO Abokatuak-Abogados comenzó prestando un servicio de abogacía integral (Derecho civil, administrativo, laboral, penal, mercantil, familia, etc.), y tras la experiencia de todos estos años, la profesionalidad es el punto esencial del despacho. Además hemos implementado el servicio de administración de comunidades, incluyendo en dicho servicio el asesoramiento jurídico que requieren las comunidades de propietarios.

 

Los hitos que el despacho ha logrado hasta ahora son los siguientes:


  • Ponencias realizadas por Don Iker Zeballos Maudo, profesor universitario de derecho de la UPV/EHU: Ilustre Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife, Ilustre Colegio de Abogados de Alcalá de Henares, Ilustre Colegio de Abogados de Huesca, Universidad Carlos III de Madrid, Universidad de Santiago de Compostela, Universidad Pública Vasca, Universidad de Vigo, etc.
  • Hemos ganado nuestro primer caso mediático.
  • Hemos defendido y ganado ante los tribunales de justicia a comunidades de propietarios que gestionamos.
  • El despacho BASURTO Abokatuak-Abogados consiguió la única ayuda plan “renove 2017” concedida para comunidades de propietarios de Ordizia.

  

BASURTO Abokatuak-Abogados, 11 años cerca de tí.