GIDABAIMENA BERRESKURATZEA


Epai penalaren bidez erretiratuta, zirkulazio-baimena berriro lortu behar da edo nahikoa da eguneratze-ikastaroa egitea? 

 

Galdera hau maiz egiten da zirkulazio-istripu baten ondorioz erantzukizun penalak sortu direnean, adibidez, ausarkeriaz gidatzeagatik eta/edo edari alkoholdunen eraginpean gidatzeagatik. 

 

Gure Zigor-Kodeak berariaz aurreikusten du, bide-segurtasunaren aurkako delituetarako, ibilgailu motordunak eta ziklomotorrak gidatzeko eskubideaz gabetzeko zigor osagarria. Gainera, zigor horren ondorio juridikoak ezartzen ditu, hau da, zigortua bi eskubideak egikaritzeko ezgaituta egongo da, epaian ezarritako denboran. Ezarritako zigorra 2 urtetik gorakoa bada, gidabaimena edo lizentzia indargabetu egingo da, eta horrek ondorioak izango ditu administrazio-ordenan; izan erezigortuak berriro lortu beharko du gidabaimena hura indargabetzeagatikgabetzea 2 urte horietatik gorakoa denean. 

 

Baimena berreskuratzeko prozedura Trafikoari buruzko Legean jasota dago. Lege horrek, ibilgailu motordunak gidatzeko eskubideaz gabetzeko zigor-epaiaren ondorengo baimen edo lizentzia berria lortzeko arauak ezartzen ditu. Baimenaren edo lizentziaren titularrakepai irmo bidez, ibilgailu motordunak edo ziklomotorrak gidatzeko eskubideaz gabetzeko zigorra jaso badu 2 urte baino gehiagorako, baldintza berdineko baimena lortu ahal izango du. Gabezia urtekoa edo gutxiagokoa bada, zigortuak bide-berreziketako eta -sentsibilizazioko ikastaroa gainditu duela egiaztatu beharko du. 

 

Horrela, ondorio juridiko desberdina aurreikusten da gabetzea 2 urtekoa edo laburragoa bada, non bideko berreziketa- eta sentsibilizazio-ikastaro bat egin behar den, eta gabetzea 2 urtetik gorakoa bada, non gidabaimenaren indarraldia berreskuratzeko prozedurara jo behar den. Hau da, ibilgailu motordunak edo ziklomotorrak gidatzeko eskubideaz gabetutako aldia igarotakoan, zigortuak berriro lortu behar du gidatzeko behar den administrazio-baimena, edo bestelabide-berreziketako ikastaro bat probetxuz egin eta gainditu behar du. 

 

Bide-segurtasunaren aurkako delituengatiko bi zigor desberdinen kasuan, zigorrak banaka 2 urtetik gorakoak ez badira, ez da bidezkoa izango gidatzeko beste baimen bat lortzea, baizik eta, hala badagokio, bide-berreziketa eta -sentsibilizazioko ikastaroa aprobetxamenduz egitea.