ETXEBIZITZA ALOKATZEA EROSTEKO AUKERAREKIN

Ezagutu kontratu mota hau, haren ondorioak eta noiz gertatzen diren

 

Erosteko aukera duen errentamendua klausula bat txertatzean datza. Klausula horren bidez, errentariak baimena ematen du bertan adierazitako epean alokatutako objektua erosteko.

 

Erosteko aukeraren akordioa kontratu nagusia eta bakarra izan badaiteke ere, ohiko kasua da kontratu hau beste kontratu batean sartzea, eta ohikoa izaten da errentamendu-kontratu batean sartzea, non aukera-eskubidea alokatutako etxebizitzarena baita.

 

Oro har, aukeratzeko eskubidea eranskin bat da, errentatzaileak errentariari errentan hartutako ondasunaren jabetza eskuratzeko eta erabiltzeko ahalmena ematen diona. Horrela, errentamendua eta erosteko aukera elkarren ondoan dauden bi negozio juridiko bezala agertzen dira, dokumentu berean formalki elkartuta.

 

Erosteko modua erabiliz gero, errentamendu eskubidea iraungi egingo da, pertsona berean errentari eta jabe izaera biltzearen ondorioz.

 

Printzipioz, kontratua iraungitzeko unea aukera gauzatzen den unea izango litzateke, salerosketa nola gauzatzen den kontuan hartu gabe, eta eskritura egilesteko eta prezioaren zati bat ordaintzeko falta den unea.

 

Baina erosleak ez du ondasun osoa automatikoki eskuratzen, hau eskatzen baitu:

  • Higiezinaren salerosketa kontsumitzeko prezioa ordaintzea.
  • Hala badagokio, salerosketaren ondorioz higiezina entregatzea.

 

Inguruabar horiek gertatzen direnean, pertsona berean biltzen dira jabe eta errentari izaera, eta, ondorioz, errentamendu kontratua eta horren ondoriozko betebeharrak iraungitzen dira, hala nola errenta ordaintzea.