OGASUNAK HERENTZIAN GOZAMEN ESKUBIDEA JASOTZEN DUENAREN KARGA FISKALA HANDITU DU

Oinordeko herentzia likidatzeagatik, kostu bidezko ondare eskualdaketak trukatzeagatik eta oinordekotzetan domeinua finkatzeagatik tributatuko da.

 

Tributuen Zuzendaritza Nagusiak, Ogasunaren adar legegileak, kontsulta lotesle bat egin du, Auzitegi Gorenaren doktrina jasotzen duena;  jaraunspen esleipenen kontzeptua aldatuz, gozamen eskubidearen faktura fiskala  igoz jabetza osoko eskubide bihurtzen den kasuetan. Eta Kataluniako kasu baterako egiten du, Kataluniako Kode Zibilak arautua, eta, azkenean, Espainiako herentzia guztietan izango ditu ondorioak. Honek, gozamena duenaren faktura fiskala igotzen du, jabetza osoko ondasunekin gozatuz gero. Kataluniako kasu baterako egiten badu ere, azkenean, Espainiako herentzia guztietan izango ditu ondorioak.

 

Hala, ezkontideak edo jaraunsleek jabetza osoko ondasunen gozamena trukatzen dutenean, Oinordetzen gaineko Zergaren herentziaren likidazioaz gain, beste bi negozio juridiko ere gertatzen ari dira, eta horiek ere tributatu behar duten bi zergapeko egitate berri dakarte; bat Kostu bidezko Ondare Eskualdaketetan trukatzeagatik, eta bestea Oinordetzengatik, jabaria kontsolidatzeagatik. Horrek herentziaren karga fiskala areagotzen du.

 

Tributuek epaiaren ondorioei buruzko galdera bati erantzuten diote kontsultan. Kasua 2009. urtean hildako herritar bati buruzkoa da, bere emazteari ondasun guztien gozamen unibertsala eta biziartekoa utzi zion eta oinordekotza unibertsala beren hiru seme- alabei, zati berdinetan, zenbait ondasunen jabetzaren truke aldatu nahi izan zituztenak. "Biziarteko gozamena ondasun jakin batzuen gaineko jabetza oso bihurtzea erabaki zutenean, eta, era berean, beste koherente batzuen jabetza osoa eskuratu zutenean", dio Auzitegi Gorenak, negozio juridiko berri bat sortu zen, "kostu bidezko ondare-eskualdaketengatik tributatu behar izan zuena". "Kasu horretan, zatiketak testamentugileak aurreikusitakoez bestelako ondare-eragiketak ekar ditzake, eta horiek berezko zerga-tratua izan beharko dute".

 

"Zerga-fakturaren gehikuntza nabarmena saihesteko modu bakarra da, hemendik aurrera, testamentuetan, testamentugileak gozamen eskubide  horiek kommutatzeko aukera aurreikustea”.

 

Iturria: Expansión