URRUNTZE-AGINDUAK

Babes-agindu bat hausteak badu eraginik erasotzailearentzat babestuak hala onartu badu ere? Eta babestuarentzat?

 

Gai honetan, arau orokorra da biktimak ez duela baliabiderik ez zigorrik ez urruntzeko kautelazko neurririk aldatzeko. Delitu publiko bat egitearen ondorioz, kasu honetan bezala, auzitegi batek ezarritako kautelazko zigor edo neurri bat betetzea ezin da kondenatuaren edo biktimaren esku geratu, ezta zigor edo neurri horiek delitu publikoa babestera bideratuta dauden kasuetan ere. Genero-indarkeriaren biktima direnak modu eraginkorrean babesteko beharra interes kolektiboa da gaur egun.

 

Hala ere, urruntze-ordenari lotutako erasotzailearengana hurbiltzeko eskaera, proposamena edo erreklamazioa egiten duena biktima izan badaiteke ere, horrek ez dio inolako delituzko ekintzarik eragingo biktimari.

 

Nolanahi ere, zuhurtasunezko neurria edo urruntze-zigorra betetzera behartutakoaren delituzko ekintza izango da; izan ere, inola ere ezin du alegatu debeku-akatsik, jakitun baita, eta hala jakinaraziko zaio, ezin dela hurbildu, ezta biktimak berak ere hurbilketa postulatzen badu ere, badakielako agindua bat dela eta ezin duela inola ere aldatu.

 

Gainera, horrek ez du esan nahi erantzukizun penaletik salbuetsita egongo denik, kasu honetan kondena hausten baitu, nahiz eta biktimak hurbilketa eragin edo proposatu.

 

Era berean, ez zaio inolako aringarririk aplikatuko. Baina zigorra zehazterakoan eragina izan lezake, ordea, biktimaren hurbilketa eragin izanak. Kasu horretan, inguruabar astungarririk ez dagoenez, ezarriko litzatekeen zigorra mailarik txikienean izango litzateke.

 

Genero-indarkeriarekin zerikusia duten gertakarien ondorioz sortzen diren egoeren aurrean, gure profesionalak prest daude laguntza eta aholkularitza emateko.