NAZIOARTEKO ADOPZIOA


Auzitegi Konstituzionalak gaiari buruzko araudiaren alderdi batzuk baliogabetzeak ez die eragiten jada irmoak diren jarduketei

 

Auzitegi Konstituzionalak baliogabeak deklaratu ditu nazioarteko adopzioa erregulatzen duen araudiaren alderdi batzuk, konstituzio-kontrakotasunagatik.

 

Kataluniako Generalitateak nazioarteko adopziorako Erregelamenduari buruz planteatutako eskumen-gatazka partzialki balioestean izan da, estatu-mailakoa, nazioarteko adopzioari buruzko Legea garatuz onartua. Kataluniako Generalitateak, Erregelamendu horrek nazioarteko adopzioaren fase administratibo edo aurrejudizialaren erregulazioa burutzen duela alegatzen zuen, adingabeen babesaren arloan dituen eskumen esklusiboen inbasioa dakarrena. Bestalde, Estatuko Abokatutzak errekurtsoa atzera botatzea eskatzen zuen, nazioarteko harremanen arloko eskumena Estatuaren eskumen esklusiboa baita.

 

Auzitegi Konstituzionalaren ustez, Estatuko araudiak, hain zuzen ere, gizarte-zerbitzuen eta adingabeen babesaren arloko eskumen autonomikoak inbaditu ditu, bitartekaritza-erakundeen araubide juridikoaren erregulazio xehatuegia artikulatu duelako eta zeregin exekutibo jakin batzuk zentralizatu dituelako.

 

Deklaratutako konstituzio-kontrakotasunaren ondorioei dagokienez, administrazio-jarduketa irmoen bidez edo gauza epaituaren indarra duen epai bidez judizialki erabakitako egoera juridikoei eragiten ez dietela ezartzen du.

  

Bestalde, adin txikikoen interes gorena kontuan hartuz, deuseztasunaren ondorioak urtebeteko epera aldatu dira, berehalako hutsune arauemaile batek nazioarteko adopzio-espediente baten eraginpean dauden adingabeen kaltea sortu ez dezan. Espediente hori hasita dago eta oraindik izapidetzen ari da.