BISITEN ARAUBIDEA. ADINGABEAREN GAUZAK

Adin txikikoak bizitzeko behar duen guztia eraman behar du beste gurasoaren etxera harrekin pasatzen duen egonaldia ahal den onena izan dadin. 

 

Auzitegiek behin eta berriz esaten dute zaintza duen gurasoaren betebeharra dela, seme-alaben eta beste gurasoaren arteko komunikazio eta egonaldi-erregimena betez, adin txikikoaren arropa eta tresnak beste gurasori ematea harekin duen egonaldia ahal den onena izan dadin, baina eztabaida hori, praktikan, nahiko maiz planteatzen da, gurasoetako batek ez badio besteari ematen haurraren arropa edo gauzak dagokion aldirako.

 

Horrelako kasuak zaintza eta zaintza partekatuko kasuetan gerta badaiteke ere, ohikoagoa da bisita-erregimena edo mantenu-pentsioa pasatzeko betebeharra duen gurasoen kasuetan gertatzea. 

 

Batzuetan, arropa egokiaz gain, beste gurasoari ematen ez zaizkion tresna horien artean, eskolako materiala, NANa, osasun-txartela, garraio-bonua… daude.

 

Kontuan hartu behar da familia-prozesuetan finkatzen den mantenu-pentsioaren helburua seme-alaben gastuak eta beharrak asetzea dela; besteak beste, janzkera edo arropa, ez baita gurasoarena, adingabearena baizik. Eta seme-alabek, lekualdatze horietan, beharrezko tresnak eta elementuak eraman behar dituzte berekin, beste gurasoarekin egoteko aldia baldintza egokietan egin dadin.

 

Hala ez bada, epaitegira joan eta epaia betetzeko demanda aurkeztu behar da. Horren arabera, komunikazio eta egonaldi-erregimenak eskatzen dio zaintza duen gurasoari adin txikikoa, arropa eta tresna egokiekin joan dadila, egonaldia normaltasun-araubidean egin dadin.

 

Horrelako egoera batek kaltetutako guraso batzuek alde bakarreko erabakia hartzen dute: adingabeari bere egonaldietarako behar dituen arropa eta tresnak erostea eta gastatutakoa hurrengo hileroko pentsiotik deskontatzea.

 

Zehaztapen hori ez dago baimenduta, baimen judiziala edo aldeen arteko akordioa izan ezik. Kasu horietan, gehienez ere, saiatu daiteke ez-betetze horren berri ematen epaitegiari, eta, hori azpimarratuz gero, adingabeei arropa erosiko zaie, pentsiotik deskontatuta; eta beste aldeak erantzun eta epaitegiak ebazten duenaren arabera, horren arabera jokatu.

 

Azaldutakoaren antzeko egoeraren batean bazaude, gure profesionalek legezko laguntza eman diezazukete zure eta zure seme-alaben intereserako egokia den irtenbidea aurkitzeko.