HIPOTEKA-MAILEGUA. ZORDUNEN ASKAPENA.


Egintza Juridiko Dokumentatuen (EJD) gaineko Zerga ordaintzen al da hipoteka duen higiezin baten gaineko jabekidetza desegiteanjabekideren bati esleituz eta beste batzuk askatuz? 

 

Lau jaberen hipoteka batekin kargatutako finka baten gaineanjabekidetasun horri amaiera eman nahi izan diote jabe hauekakordio bat lortu dutelarikAkordio horren araberajabeetako bik honen titulartasunari eusten diote, eta, ondorioz, baita hipoteka-maileguaren zamari ere; beste biakberrizjabekidetza horretatik aske geratzen dira. 
 

Horretarakobi eskritura publiko egin zituzten: bata, jabekidetza iraungitzekoa, eta, besteahipoteka-mailegua handitu eta berritzekoa (maileguaren baldintzak aldatzea) eta adierazitako zordunak askatzekoa. 

 

Orduan sortzen da haien eta autonomia-erkidego horretako ekonomia- eta ogasun-erakundearen arteko eztabaidaErakunde horrekEgintza Juridiko Dokumentatuen (EJD) gaineko Zergaren likidazioa egiten du; 

haiekordeaez daude likidazio horrekin adosAdministrazioak ez bezalaegintza horiek zergarik ordaintzen ez dutela uste baitute. 

 

Auzitegi Gorenak eztabaida ebatzi du, eta mailegua handitu eta zordunak askatu direnez, eragin erregistralak dituen hipoteka-erantzukizunaren aldaketa bat dagoela adierazi duhori ondorio horietarako erabakigarria delarik. 

 

Izan ere, hemen finkaren gaineko hipoteka-bermea aldatzen ez den arrenerantzuleen aldaketa eman daJabetza Erregistroan inskriba daitekeenahorregatikzerga ordaindu 

behar da, zergaren arauak ezarritakoaren arabera.