COVID-19. KOMUNITATEKO BATZARRAK ETA AKORDIOAK


Nola egin komunitateko bilerak hartu beharreko erabakiak, pandemiari aurre egiteko babes-neurri gisa parte-hartzaileen kopurua mugatua bada?

 

Pandemiak gaur egun duen salbuespen egoera dela eta, jabekideen komunitateetan arazo ugari planteatzen ari dira, jabekideen batzarrak egiteko arriskua nabaria baita. Izan ere, autonomia erkidego askotan pandemiari aurre egiteko eta hedapena eteteko neurri modura, elkartu daitezken pertsonen kopurua mugatu dute.

 

Hala ere, erabakiak hartzeko, obrak egiteko, zerbitzuak kontratatzeko… beharra sortzen da. Erabaki horiek hartu beharrari aurre egiteko zein konponbide har daitekeen galdetu ondoren, ondorio hauek atera ditugu:

 

1.- Lehendakariak, deialdian edo komunitateko kide guztiei zuzendutako aldez aurreko jakinarazpenean, jabeen elkartearen bilerak bide telematikoz egitea proposa dezake, ezohiko egoera horrek irauten duen bitartean. Bilera mota hau baliozkoa da. Jabetza horizontalaren legeak ez du eskatzen jabekideen presentzia fisikoa; beraz, ez du debekatzen bideo/dei pluralaren bidez egitea. Horrela, komunitatea kutsatzeko arriskutik babesten da eta horrela egindako batzarrak bere helburua betetzen du. Hori ez da ez ohiko jarduketetarako bakarrik, baita urteko ohiko batzarra garatzeko ere.

 

Ez badu behintzat komunitateko estatutuetan kontrakoa jartzen.

 

2.- Baita ere baliozkoa da, une edo lurralde bakoitzean baimendurik dagoen jende kopurura arteko murrizketa egitea, eta gainerako jabekideek beren botoa beste jabekide batzuei eskuordetzea. Edo, bestela, gainerako bizilagunen parte-hartzea gaur egun herritarrentzat sarbide erraza duten baliabide telematikoen bidez egitea, lehentasuna ezarriz, adibidez, baliabide digitaletarako sarbiderik ez duten pertsonentzat.

 

 

3.- Premiaz hartu beharreko erabakiak hartzeko, presidenteak har ditzake erabakiak, baldin eta komunitatearen kontserbazio edota mantenurako ezinbestekoak badira (ekaitz bat, sute bat edo eraikinean kalteak eragin dituen eta eraikina konpondu edo ziurtatu behar ez den beste fenomeno bat), baina ezin da ulertu batzarrean soilik erabaki daitezkeen gaiak onartu ditzakeenik. Erabaki horiek jabe-batzarrari bakarrik dagozkio. Beharrezkotzat litzateke jabekideen batzarraren berrespena, erabaki hori behin-behineko baita eta haren onespenak baldintzatua.