JABEKIDEEN BATZORDEAK. AKORDIOAK


Aginduzko lege bat hausten duten jabeen batzordearen erabakiak erabat deusezak dira, nahiz eta inpugnatu ez.

 

Komunitate bateko garaje plaza baten jabeak hura itxi zuen jabekideen batzarrean aurkeztu eta onartu gabe, higiezin-gunea osatzen zuen tituluak horretarako baimena ematen baitzuen.

 

Hala ere, jabekideen batzarrak aho batez erabaki zuen jabeari itxitura kentzeko eskatu eta horretarako epe bat matea. Gainera, bizilagunek aho batez erabaki zuten garajeen itxiturak ukatzea.

 

Itxitura kentzea lortu ez zuenez, komunitateak jabe horri salaketa jarri zion eta plaza bere jatorrizko egoerara itzultzeko eskatu zuten. Auzitegiek komunitateari eman zioten arrazoia, jabe horrek ez baitzituen akordioak inpugnatu, eta hor dago indarrean jabekideen batzarraren akordioen lotura-printzipioa; beraz, estatutuen aurkako erabakiak ez dira erabat deusezak, baizik eta deuseztagarriak; hau da, deuseztatu egin behar dira.

 

Orduan, bizilagun horrek Auzitegi Gorenera jotzea erabaki zuen, komunitateak fede onaren printzipioa hautsi zuela ulertuta, eta akordioak hartu zituzten, nahiz eta plaza ixteko baimena komunitatearen estatutuek bermatu.

 

Orain, Auzitegi Gorenak arrazoia eman dio auzotar honi, “norberaren ekintzen doktrina” deiturikoan oinarrituta. Horren arabera, pertsona batek modu jakin batean lan egiten badu egoera onartu baten konfiantzan, gero ezin da haren aurka joan egoera hori sortu duena. Kasu honetan, lan batzuk egitea ahalbidetzen zuen estatutu-arauaren indarraldian egin ziren. Egin ondoren, batzordeak, loturik zeuden estatuetako arauaren kontra, egindako obra eraisteko eskatzea erabaki du. Higiezin-sustatzaileak sortutako komunitatearen estatutuak modu baketsuan mantendu ditu komunitateak luzaroan, haien aldaketa sustatu gabe, eta, beraz, ezin ditu gero alde bakarreko eraginik gabe utzi.

 

Gure profesionalek aholkularitza egokia eman diezaiokete jabeen eta bizilagun-komunitateen arteko eztabaida-egoeretan.