JABEKIDEEN KOMUNITATEEN ADMINISTRAZIOA


Askok, komunitate baten administrazioa gauzatzea lan erraza dela uste dute, baina hau EZ da horrela.

 

Oro har, komunitate bat edonork administratu dezakeela uste du jendeak, hornitzaileei ordainketak egin eta jabekideei ordainagiriak kobratzen zaizkiela kontrolatzea baino ez dela ulertuz. Hala ere, jabekideen komunitateen administrazioak ezagutza finantzarioak, legalak, administratiboak eta teknikoak eskatzen ditu.

 

Hori dela eta, nahiz eta eraikineko edozein pertsonak (inolako kualifikazio profesionalik kontuan hartu gabe) administratzaile kargua har dezakeen, ideia ona izan ohi da komunitatearen zereginak kudeatzeaz eta administratzeaz arduratuko den bizilagunen komunitatetik kanpoko pertsona bat edukitzea. Beraz, komunitatetik kanpoko administratzaile bat izendatzea erabakitzen bada, administratzaile gisa jarduteko behar besteko kualifikazioa izan beharko du.

 

Baina, zertan datza zehazki komunitateen administrazioa?

 

Komunitateen administratzaile bat beren mantenu eta kudeaketa ekonomikorako beharrezkoak diren gai finantzarioak, legalak eta teknikoak kudeatzeaz arduratzen da. Horretarako, Jabetza Horizontalaren Legearen arabera, komunitateak (administratzailearekin edo gabe) obligazio batzuk bete beharko ditu. Horien artean, honako hauek azpimarra ditzakegu:

 

1.  Jabe bakoitzak, eratze-tituluan ezarritako partaidetza-kuotaren arabera edo bereziki ezarritakoaren arabera, gastu orokorrak ordaindu beharko ditu, higiezinari, haren zerbitzuei, kargei eta indibidualizatu ezin diren erantzukizunei behar bezala eusteko. Gainera, dagokion partaidetza-kuotaren arabera, finkaren kontserbazio-, konponketa- eta birgaitze-lanei erantzuteko jabekideen komunitatean egongo den erreserba-funtsaren horniduran lagunduko du.

 

2.  Jabeen Batzarra gutxienez urtean behin bilduko da aurrekontuak eta kontuak onartzeko. Batzarraren deialdia presidenteak egingo du, eta, halakorik izan ezean, bileraren sustatzaileek; bertan, eztabaidatuko diren gaiak, lekua, eguna eta ordua adieraziko dira, baita bilera hori lehen deialdian edo, hala badagokio, bigarren deialdian egingo den ere.

 

3.  Jabeen batzarrera bertaratzea pertsonala edo legezko edo borondatezko ordezkaritzaren bidezkoa izango da, hori egiaztatzeko jabeak sinatutako idazkia nahikoa izango delarik. Pisu edo lokalen bat aldi berean jabe desberdinena bada, ordezkari bat izendatuko dute batzarretara joan eta botoa emateko.

 

4. Presidentea jabekideen artean izendatuko da, hautaketa bidez edo, modu subsidiarioan, txandakako txanda edo zozketa bidez. Izendapena nahitaezkoa izango da, nahiz eta izendatutako jabeak karguan sartu eta hurrengo hilabetearen barruan epaileari erreleboa eskatzeko aukera izango duen, horretarako dituen arrazoiak argudiatuz.

 

5.   Kontserbazio- eta irisgarritasun-obrei dagokienez, batzuk derrigorrezkoak izango dira, eta ez dute jabekideen Batzarraren aldez aurreko akordiorik beharko (segurtasun, bizigarritasun eta irisgarritasun unibertsaleko oinarrizko baldintzak asetzeko beharrezkoak direnak barne). Ekintza horiek nahitaezkoak izango dira Administrazio Publiko batek edo jabeek eskatzen badituzte. Nahitaezko ekintzak direnez, jabekideen batzarrak derramaren kostua jabeen artean banatzeko eta ordainketa metodoak eta epeak erabakitzeko bakarrik esku hartu ahal izango du.

 

6.  Erabakiak hartzeari dagokionez, landu beharreko gaiaren arabera, gehiengoren bat edo beste beharko dira. Hortaz, Jabetza Horizontalaren Legean ezarritakoari jarraituko zaio.

 

 

Laburbilduz, komunitateen administrazioa funtsezko alderdia da erabiltzaileen ongizaterako eta funtzionamendu egokirako, baita komunitate baten instalazioen mantentze-lan egokirako ere. Hainbat gairi buruzko ezagutzak eskatzen dituzten funtzio asko biltzen dituen lanbidea denez, administratzaileak gardentasuna erakutsi behar du jorratu beharreko gai guztietan, bizilagunen komunitatearen konfiantzari eusteko.